זיווד רכבים

קשת העמסה כפולה, ארגז כלים וחיפוי רצפה לרכב 376 ארגזי כלים, קשתות, זיווד רכבים

זיווד רכב מסחרי 354 זיווד רכבים

חיפוי ארגז טנדר 346 זיווד רכבים

מסוע ומגירות לרכב מסחרי 235 מגירות, מסוע, זיווד רכבים

מגירות לרכב מסחרי 231 מגירות, זיווד רכבים

זיווד רכב 181 זיווד רכבים

מגירות אחסון לרכב 99 מגירות, זיווד רכבים