מגירות

ארגזי כלים לרכב, מגירות לרכב, ארגזי צד ומתקן לסבוניה 309 ארגזי כלים, מגירות, אבזור רכב ומשאית

מגירות לטנדר משטח נשלף לרכב וגגון לרכב 298 מגירות, גגונים, סולמות, מסוע