מגירות

מגירות לרכב, מדרגות צד וסרגלי קשירה 241 מגירות, מדרגות צד, אבזור רכב ומשאית

מסוע ומגירות לרכב מסחרי 235 מגירות, מסוע, זיווד רכבים

מגירות לרכב מסחרי 231 מגירות, זיווד רכבים

מגירות וארגז כלים לטנדר 125 ארגזי כלים, מגירות

מגירות לרכב, ארגז כלים ומתקן לסולם 122 ארגזי כלים, מגירות, גגונים, סולמות

מגירה לרכב עמוקה ומיכל מים לרכב 121 מגירות, מיכל מים / מיכל סולר

מגירות לטנדר, ארגז כלים ומיכל מים לרכב 117 ארגזי כלים, מגירות, מיכל מים / מיכל סולר

מגירות לטנדר, מיכל מים לרכב ומיכל סולר 116 מגירות, מיכל מים / מיכל סולר