מדרגות

מגירות, מיכל מים נירוסטה ומדרגה אחורית 513 מגירות, מדרגות צד, מיכל מים / מיכל סולר

מדרגות צד ומיגון למיכל אוריה 337 מדרגות צד, מיגון לרכב

מגירות לרכב, מדרגות צד וסרגלי קשירה 241 מגירות, מדרגות צד, אבזור רכב ומשאית

קשת לטנדר נפתחת, מדרגות צד לרכב ומגן סף 68 קשתות, מדרגות צד, אבזור רכב ומשאית

קשת לרכב,מדרגה צד לרכב ומגן סף לדלת אחורית 45 קשתות, מדרגות צד, אבזור רכב ומשאית

מגירות לטנדר, סרגלי קשירה ומדרגות צד לרכב 174 מגירות, מדרגות צד, אבזור רכב ומשאית

קשת לרכב, מדרגה צד לרכב, ארגז כלים ומיכל מים למשאית 43 ארגזי כלים, קשתות, מדרגות צד, מיכל מים / מיכל סולר, זיווד משאיות