מיכלי מים / סולר

קשת לרכב, מדרגה צד לרכב, ארגז כלים ומיכל מים למשאית 43 ארגזי כלים, קשתות, מדרגות צד, מיכל מים / מיכל סולר, זיווד משאיות

מיכל סולר לרכב 220 ליטר – 172 מיכל מים / מיכל סולר

מיכל סולר לרכב 173 מיכל מים / מיכל סולר