קשתות

קשת העמסה לטנדר ומיכל מים נירוסטה 290 קשתות, מיכל מים / מיכל סולר