קשתות

קשת העמסה וארגז כלים 490 ארגזי כלים, קשתות

קשת נירוסטה (גם כמיכל מים),מגירות, ארגזי כלים ומיכל סולר451 ארגזי כלים, מגירות, קשתות, מיכל מים / מיכל סולר

קשת העמסה,מגירות וארגז כלים לטנדר 436 ארגזי כלים, מגירות, קשתות

קשת העמסה נירוסטה 423 קשתות, מיכל מים / מיכל סולר

מגירות, קשת העמסה וארגז כלים לטנדר 416 ארגזי כלים, מגירות, קשתות