קשתות

קשת העמסה לטנדר ומיכל מים לרכב 247 קשתות, מיכל מים / מיכל סולר

ארגז כלים וקשת לטנדר 130 ארגזי כלים, קשתות

מגירות לרכב, קשת לטנדר ושפלות מתקפלות 105 מגירות, קשתות, אבזור רכב ומשאית