שנורקלים

קשת נירוסטה, ארגז כלים ומיכל סולר 529 ארגזי כלים, קשתות, מיכל מים / מיכל סולר

מגירות, ארגזי צד, ארגז קדמי לרכב 521 ארגזי כלים, מגירות, אבזור רכב ומשאית

קשת העמסה, מגירות ומיכל סולר נשלף 519 מגירות, קשתות, מיכל מים / מיכל סולר

מגירות, מיכל מים נירוסטה ומדרגה אחורית 513 מגירות, מדרגות צד, מיכל מים / מיכל סולר