052-8523259   |   08-8503755   |   צומת קסטינה

ארגזי כלים > ארגז כלים לטנדר - 04

ארגז כלים לטנדר - 04

ארגז כלים לטנדר - 04

ארגז כלים לטנדר מונח ומחובר לרצפת הטנדר.
 
טרנדר מפתחת, מייצרת ומתקינה אבזורים, זיוודים ושיפורים לטנדרים, רכבי שטח ורכבי עבודה. זיוודים למשאיות וזיוודים לרכב מסחרי.
טרנדר נותנת שירות גם בתחום הריתוך :ריתוך אלומיניום, ריתוך נרוסטה, ריתוך ברזל.
ריתוך אלומיניום וברזל לחלקי מנוע, ריתוך אלומיניום לרדיאטורים ואינטרקולים, ריתוך אלומיניום לטרקטורים ומשאיות.
ריתוך אלומיניום לשלדות אופני שטח ואופנים חשמליות.
ריתוך בקרית מלאכי אזור תעשייה. 
      

ארגז כלים לטנדר - 04

ארגז כלים לטנדר - 04

ארגז כלים לטנדר מונח ומחובר לרצפת הטנדר.
 
טרנדר מפתחת, מייצרת ומתקינה אבזורים, זיוודים ושיפורים לטנדרים, רכבי שטח ורכבי עבודה. זיוודים למשאיות וזיוודים לרכב מסחרי.
טרנדר נותנת שירות גם בתחום הריתוך :ריתוך אלומיניום, ריתוך נרוסטה, ריתוך ברזל.
ריתוך אלומיניום וברזל לחלקי מנוע, ריתוך אלומיניום לרדיאטורים ואינטרקולים, ריתוך אלומיניום לטרקטורים ומשאיות.
ריתוך אלומיניום לשלדות אופני שטח ואופנים חשמליות.
ריתוך בקרית מלאכי אזור תעשייה. 
      

1
2